Nordic Light

Sponsor_Nordic-Light__utanbakg_600x300.png

Nordic Light AB, Skellefteå, utvecklar, tillverkar och marknadsför direkt och genom återförsäljare accent och allmänbelysning för utställningsändamål och butiksmiljöer på en internationell marknad.


Antal anställda
(Skellefteå)

Snittid för anställd
(År)

Snittålder
(År)

Könsfördelning
(Kvinnor/män)