Hello Future

 
hellofuture-svart.png

15443246_1317784544947251_1503997813635567405_o.jpg

Hello Future är en digital transformationsbyrå som tror på en framtid där företag och innovationer blomstrar även bortom storstäder och startup-kluster. Därför hjälper vi organisationer att bygga upp kunskap och digitala erbjudanden för att själva kunna ta makten över sin framtid. Digital teknik ger oss möjlighet att lösa gamla problem på helt nya sätt. Digitalisering öppnar upp för nya marknader, affärsmodeller och digitala tjänster, samtidigt som etablerade strukturer sätts i gungning och människors beteenden förändras. Och allt detta i en rasande hastighet.


Antal anställda
(Skellefteå)

Snittid för anställd
(År)

xx

Snittålder
(År)

Könsfördelning
(Kvinnor / män)