Villkor & GDPR

PreOption kan komma att kontakta dig för att fråga hur dina behov kring kompetensbehovet ser ut, berätta om ev. nyheter i form av nyhetsbrev och för att erbjuda medlemskap. Dina personuppgifter används bara för dessa ändamål. 

Personuppgiftsansvarig: PreOption AB - Kontaktuppgifter hittar du här

Ändamålen med behandlingen av personuppgifterna: Kontakta intresserade personer om våra tjänster

Den rättsliga grunden för behandlingen: Samtycke godkänns genom att markera ‘‘godkänner villkor’’ - framgår tydligt

De kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller: Namn, företag, mejl

Den period som personuppgifterna kommer att lagras under eller villkor som används för radering: 6 månader, tas även bort mot förfrågan

Rätten att begära tillgång till, rättelse och radering av personuppgifter, begränsning av behandling, invända mot behandling och dataportabilitet: Genom att kontakta oss här och beskriva ärendet

Att det finns en rätt att återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter och känsliga personuppgifter: Genom att kontakta oss här och beskriva ärendet

Rätten att klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet: PreOption godkänner detta

Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering som får rättsliga följder eller i betydande grad påverkar hen eller grundar sig på känsliga personuppgifter, i åtminstone dessa fall ska det lämnas meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda följderna av sådan behandling för den registrerade: PreOption har ej automatiserat beslutsfattande