preoption.se text.png
 
preoption%25252C%25252Bart2.jpg
 

Vi hittar jobben till dig!

 

Lediga jobb

Nyheter

PreOption på Instagram

 Behovet

Arbetslösheten har under lång tid varit ett problem i Sverige. Det har inte funnits tillräckligt med jobb, idag är situationen helt motsatt. Företagens största utmaning de kommande åren kommer vara att hitta och rekrytera rätt kompetens. Att konkurrensen är så hård skapar problem då företagen inte kan expandera som de vill. Trots detta finns en massa personer som är helt ovetande om vilka intressanta arbetsplatser och jobb som finns tillgängliga. Vi på PreOption tror att man med små medel kan göra stor skillnad – för båda parter.

PreOption

PreOption är en digital samlingsplats med lokala arbetsgivare. Vi förenklar processen för personer att hitta nya arbetsgivare och jobbmöjligheter. Vi tror att bredare kunskap om stadens arbetsgivare gynnar alla i samhället. Genom att samla alla arbetsgivare på en gemensam plattform kan du som potentiell arbetstagare inte bara enkelt hitta företag att jobba på. Du kan även enkelt få mer kunskap om vilka företag som finns i din stad och vilka värderingar de står för.